top of page

Tärkeitä lukuja 2020

Simo Tilitoimiston väki toivottaa onnellista uutta vuotta!

Alempana vuoden 2020 tärkeät luvut, suluissa on esitetty vuoden 2019 luvut.

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT

TyEL-maksu

TyEL-maksu yhteensä 25,3% (25,2%)

työntekijän osuus (17-52 v.) 7,15% (6,75%)

työntekijän osuus (53-62 v.) 8,65% (8,25%)

työntekijän osuus (63-67 v.) 7,15% (6,75%)

TyEL-ansion alaraja 60,57€/kk

YEL-maksu

YEL-vakuutusmaksut pysyvät ennallaan.

18-52 v. 24,10%

53-62 v. 25,60%

63-67 v. 24,10%

YEL-työtulon alaraja 7 958,99 €/v (7 799,37 €/v)

Työttömyysturva (oikeus Kelan peruspäivärahaan) / yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi alaraja 13 076 €/v (12 816,00 €/v)

YEL-työtulon yläraja 180 750 €/v (177 125,00 €/v)

Yksityisen työnantajan sairausvakuutusmaksu

työnantajan sairausvakuutusmaksu 1,34 % (0,77 %)

Maksetaan 16-67 vuotiaille maksetusta palkasta.

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT

2 125 500 euron palkkasummaan asti:

työnantajan osuus 0,45% (0,50%)

työntekijän osuus 1,25% (1,50%)

yhteensä 1,70% (2,00%)

2 125 500 euroa ylittävältä osalta:

työnantajan osuus 1,70% (2,05%)

työntekijän osuus 1,25% (1,50%)

yhteensä 2,95% (3,55%)

TyEL-vakuutetun osaomistajan palkkasummasta:

työnantajan osuus 0,45% (0,50%)

työntekijän osuus 0,65% (0,78%)

yhteensä 1,10% (1,28%)

YEL-vakuuttamisvelvollisilta työttömyysvakuutusmaksua ei peritä.

VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET

Kilometrikorvaukset

Auto 0,43€/km, jota korotetaan:

0,07€/km perävaunun kuljettamisesta

0,11€/km asuntovaunun kuljettamisesta

0,21€/km taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamisesta

0,03€/km sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri

0,03€/km jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa

0,09€/km kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla (kyseisten kilometrien osalta)

0,03€/km lisähenkilöt, joiden kuljetus on työnantajan asiana (0,03€ kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden)

Moottorivene, enintään 50 hv 0,75€/km

Moottorivene, yli 50 hv 1,10€/km

Moottorikelkka 1,04€/km

Mönkijä 0,98€/km

Moottoripyörä 0,33€/km

Mopo 0,18€/km

Muu kulkuneuvo 0,10€/km

Päivärahat

Osapäiväraha (yli 6 tuntia) 20 € (19 €)

Kokopäiväraha (yli 10 tuntia) 43 € (42 €)

kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden:

- vähintään 2 tunnilla 20 €

- yli 6 tunnilla 43 €

Ateriakorvaus 10,75 € (10,50 €)

Ateriakorvaus, 2 ruokailua 21,50 € (21,00 €)

Ulkomaan päivärahat

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät löytyvät Verohallinnon päätöksestä (13 §).

Rakennusalan kulukorvaukset

Rakennusalan kulukorvaukset löytyvät tästä.

LUONTOISEDUT

Vuoden 2020 luontoisetujen laskentaperusteet löytyvät Verohallinnon päätöksestä.

bottom of page