top of page

Palkankorotukset rakennusalalla 1.6.2019

Rakennusalan taulukkopalkkoja korotetaan lähinnä 1.6.2019 alkavasta palkanmaksukaudesta lukien 40 senttiä ja samaan aikaan tulee voimaan 30 sentin yleiskorotus.

Korotus toteutetaan siten, että taulukkopalkan ja käytännön palkan välillä oleva palkka (esim. henkilökohtainen palkanosa) leikkautuu 10 sentillä.

Mikäli taulukkopalkan päälle maksettava henkilökohtainen palkanosuus on 10 senttiä pienempi tai sitä ei ole maksettu lainkaan, palkankorotus muodostuu vastaavasti 30 senttiä suuremmaksi ja siis enimmillään 40 sentin suuruiseksi.Katso uudet taulukkopalkat:


bottom of page