top of page

Verotuksen muutoksia 2017

Verohallinto on avannut Verotuksen muutoksia 2017 -sivuston, joka kertoo tulevista muutoksista.

Vuoden 2017 alusta on tulossa muutoksia varsinkin niille asiakkaille, jotka ilmoittavat ja maksavat oma-aloitteisia veroja, kuten arvonlisäveroa tai työnantajasuorituksia. Muun muassa muuttuu ilmoitusten korjausmenettely, ilmoitukset tulee antaa sähköisesti ja uusi palvelu OmaVero korvaa nykyisen Verotili-palvelun.

Sähköinen ilmoitusvelvollisuus laajenee

Ilmoitukset oma-aloitteisista veroista tulee jatkossa antaa sähköisesti. Paperilomakkeilla annetut ilmoitukset hyväksytään vain erityisistä syistä. Paperi-ilmoitusten määräpäivä on jatkossa sama kuin sähköisesti annettavien ilmoitusten määräpäivä (12. päivä).

Jos yritykselläsi ei ole vielä Katso-tunnistetta, nyt kannattaa hankkia sellainen, tai valtuuttaa kirjanpitäjä antamaan yrityksen ilmoitukset sähköisesti. Henkilöasiakkaat voivat käyttää tunnistautumisessa verkkopankkitunnuksia.

Oma-aloitteisen verojen ilmoitukset voi antaa sähköisesti esimerkiksi Verohallinnon omassa palvelussa, taloushallinto-ohjelmistojen kautta tai Ilmoitin.fi-palvelun avulla .

OmaVero

Uusi OmaVero palvelu korvaa nykyisen Verotili-palvelun vuoden 2017 alussa.

Uudessa palvelussa on samat toiminnallisuudet kuin Verotilissä, mutta uudistuneessa muodossa. Muutos ei edellytä asiakkailta mitään toimenpiteitä, myös kirjautuminen toimii samalla tavalla kuin nykyisin Verotili-palveluun.

OmaVero-palvelussa on mahdollista antaa ilmoitukset oma-aloitteisista veroista ja maksaa verot verkkomaksulla. Se vastaa sisällöltään nykyistä verotiliotetta. Palvelussa on nähtävillä kuukausittainen yhteenveto maksuista ja palautuksista, lisäksi asiakas näkee mahdolliset huomautukset maksamattomista veroista.

Lähivuosina OmaVero laajenee, kun siihen tuodaan kaikki yritys- ja henkilöasiakkaiden tärkeimmät asiointipalvelut. Jatkossa esimerkiksi kaikki veroilmoitukset voi antaa OmaVerossa.

Lakimuutosten ja Verotili-palvelun poistumisen seurauksena monet termit, kuten verotiliote ja kausiveroilmoitus, jäävät historiaan. Kausiveroilmoitusten sijaan verokaudelta annetaan veroilmoitus, esimerkiksi veroilmoitus arvonlisäverosta.

Ilmoitusten korjausmenettely muuttuu, uusi vähäisen virheen korjausmenettely

Korjaukset oma-aloitteisten verojen ilmoituksiin tulee jatkossa tehdä uudella, korvaavalla ilmoituksella, jossa ilmoitetaan korjattavan osion kaikki tiedot uudelleen oikeansuuruisina. Virhe tulee korjata antamalla korvaava ilmoitus sille verokaudelle, jolle virhe kohdistuu. Samalla ilmoitetaan myös virheen syy.

Nykyisin korjaukset tehdään lisäilmoituksella.

Hallituksen esitys sisältää myös uuden vähäisiä virheitä koskevan korjausmenettelyn. Se koskee taloudelliselta merkitykseltään vähäisiä virheitä. Tällaisen virheen korjausta ei tarvitse kohdistaa sille verokaudelle, jota virhe koskee, vaan virheen voi joustavasti korjata muuttamalla seuraavilta verokausilta ilmoitettavan veron määrää tai muuta tietoa vastaavasti. Virhe tulee kuitenkin korjata ilman aiheetonta viivytystä.

Vähäisen virheen rajat kerrotaan Verohallinnon päätöksellä(tulossa).

Verokausien valintaan lisää joustoa

Verokausien rajat nousevat, jolloin yhä useampi pienyritys voi valita neljänneskalenterivuosi- tai kalenterivuosimenettelyn. Raja määritellään, kuten nykyisinkin kalenterivuoden liikevaihdon tai sitä vastaavan tuoton mukaan.

Neljänneskalenterivuosimenettelyn soveltamisalaa laajennetaan nostamalla ylärajaa nykyisestä 50 000 eurosta 100 000 euroon, kalenterivuosimenettelyyn oikeuttavaa ylärajaa korotetaan nykyisestä 25 000 eurosta 30 000 euroon.

Myös verokauden muuttamista koskeva menettely tulee entistä joustavammaksi: lyhyempään verokauteen voi siirtyä nykyistä nopeammin ja valittu verokausi sitoo nykyisen kolmen vuoden sijaan vain yhden vuoden ajan. Arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten verokaudet eivät enää ole sidoksissa toisiinsa, vaan ne voivat olla eripituiset.

Uuden lain myötä termi verokausi korvaa nykyiset käsitteet ilmoitusjakso ja kohdekausi.

Seuraamusmenettelyjä selkeytetään

Oma-aloitteisten verojen myöhästymismaksun laskentatapa muuttuu. Verokauden tietoja voi oikaista 45 päivän ajan ilman myöhästymisseuraamusta. Lisäksi veronkorotuksen tasoa alennetaan ja viranomaisharkintaa vähennetään, kun veronkorotusta määrätään.

bottom of page