top of page

Olulised numbrid 2016

Sulgudes on esitatud võrdluseks 2015. aasta andmed.

Palkkade kõrvalkulud

TYEL (töötaja pensionikindlustus)

Kindlustusmaksete osas suuri muutusi ei ole.

Töötaja osa alla 53 aastane 5,7 % (5,7 %) üle 53 aastane 7,2 % (7,2 %)

Tööandja osa 18,0 % (18,0 %) TYEL-maks keskmiselt 24,0 % (24,0 %)

YEL (ettevõtja pensionikindlustus) Alla 53 aastane 23,6 % (23,7 %) Üle 53 aastane 25,1 % (25,2 %)

Esimest korda ettevõtjana toimiv saab 22 % soodustuse YEL kindlustuse esimeselt 48 kuult.

YEL-töötulu alampiir 7 557,18 €/v (7 502,14 €/v)

võimalus töötuskindlustusele 12 420,00 €/v (12 325,56 €/v)

võimalus osaajalisele pesnionile 15 114,37 €/v (15 004,29 €/v)

ülempiir 171 625,00 €/v (170 375,00 €/v)

YEL töötulu alampiir, kus tekib kindlustuse võtmise kohustus ja piir, mil tekib võimalus töötuskindlustusele, tõusevad pisut. Vajadusel soovitan tõsta YEL töötulu!

Töötuskindlustusmaksud

Töötuskindlustusmakse tõuseb märgatvalt.

Töötaja osa 1,15 % (0,65 %)

Osaomaniku osa 0,46 % (0,24 %)

Tööandja osa 1,00 % (0,80 %) Tööandja osa 2,044.500 € ületavalt summalt on 3,90 %.

Õnnetusjuhtumikindlustus (tapaturmavakuutus)

Protsent sõltub tegevusalast. Alates aastast 2016 on YEL- kindlustatute kindlustamine õnnetusjuhtumikindlustusega vabatahtlik.

Õnnetusjuhtumikindlustus (ryhmähenkivakuutus)

% sõltub tegevusalast u 0,07 % (0,067 %)

Ravikindlustus (sotu)

Ravikindlustus 2,12 % (2,08 %)

Maksuvabad hüvitised

Maksuvabad hüvitised jäävad suures osas samaks, km-kompensatsioon langeb sendi võrra. Lisakompensatsioonid tööriistadest jm jäävad samaks.

Osapäevaraha (üle 6 tunni) 19,00 € (18,00 €)

Päevaraha (üle 10 tunni) 40,00 € (40,00 €)

kui lähetuseks kulunud aeg ületab viimase terve ööpäeva:

- vähemalt 2 tunniga 19,00 € (18,00 €)

- üle 6 tunniga 40,00 € (40,00 €)

Söögiraha 10,00 € (10,00 €)

Hüvitis iskliku sõiduauto kasutamise eest 0,43 €/ km (0,44 €/ km)

Erisoodustused

Erisoodustuste arvutamises on mõningad muutused. Vajadusel jagan lisainfot.

Telefonisoodustus 20 €/ kuus

Lõunasoodustus 6,30 €/kui lõuna hind on 6,30-10,20 €.

Käibemaksuga seotud piirid

Käibemaksukohustlaseks registreerimise piir tõuseb, samuti tõuseb piir, milleni saab käibemaksutagastust.

Käibemaksukohustlaseks registreerimise alampiir, käive 10.000 € (8.500 €)

Õigus käibemaksusoodustusele, käive alla 30.000 € (22.500 €)

bottom of page