top of page

Tilaajavastuulaki uudistuu 1.9.2015

Työterveyshuolto

1.9.2015 alkaen tilaajan on hankittava muiden laissa edellytettyjen selvitysten lisäksi myös selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. Sopimuskumppani voi esittää tilaajalle työterveyshuoltosopimuksen tai vaihtoehtoisesti kirjallisen selvityksen, josta ilmenee lakisääteisen työterveyshuollon järjestäminen.

Ulkomailta Suomeen lähetettyihin työntekijöihin sovelletaan Suomen työterveyshuoltolakia. Työnantajan tulee järjestää Suomessa työskenteleville lähetetyille työntekijöille työterveyshuoltolain mukainen työterveyshuolto.

Lain soveltamisalan alaraja

Lain soveltamisalan alarajana oleva alihankintasopimuksen arvo nousee 9.000 euroon. Kyse on sopimuksen arvonlisäverottomasta hinnasta.

Laiminlyöntimaksut

Laiminlyöntimaksua ja korotettua laiminlyöntimaksua nostetaan ja korotettua maksua sovelletaan jatkossa kaikkiin tilaajavastuulain alaisiin sopimuksiin. Laiminlyöntimaksun enimmäismäärä on 20 000 euroa ja korotetun maksun 65 000 euroa.

Tilaajavastuu soveltuu myös, jos sopimuskuppani on ulkomainen yritys.

bottom of page