top of page

Tärkeät luvut vuodelle 2018

Vertailun helpottamiseksi suluissa on esitetty edellisen vuoden luvut.

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT

TyEL-maksu

TyEL-maksu yhteensä 25,3% (25,1%)

työntekijän osuus (17-52 v.) 6,35% (6,15%)

työntekijän osuus (53-62 v.) 7,85% (7,65%)

työntekijän osuus (63-67 v.) 6,35% (6,15%)

TyEL-ansion alaraja 58,27€/kk

YEL-maksu

YEL-vakuutusmaksut pysyvät ennallaan.

18-52 v. 24,10%

53-62 v. 25,60%

63-67 v. 24,10%

YEL-työtulon alaraja 7 656,26 €/v (7 645,25 €/v)

Työttömyysturva (oikeus Kelan peruspäivärahaan) / yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi alaraja 12 576,00 €/v (12 564,00 €/v)

YEL-työtulon yläraja 173 875 €/v (173 625,00 €/v)

MYEL-maksu

alle 53 v. 13,014 %

53 iän täyttämisestä seuraavan vuoden alusta 13,8240 %*

alle 53 v. 24,10 %

53 iän täyttämisestä seuraavan vuoden alusta 25,60 %

Maksuprosentti nousee liukuvasti työtulovälillä 26 821,42—42 148,29 € välillä.

* Vuodesta 2017 lähtien korotetun maksun piirissä ovat 53-62-vuotiaat.

SOSIAALITURVAMAKSU

Yksityisen työnantajan sosiaaliturvamaksu

Sotu-maksu = työnantajan sairausvakuutusmaksu 0,86 % (1,08 %)

Maksetaan 16-67 vuotiaille maksetusta palkasta.

Palkansaajan ja yrittäjän sairausvakuutusmaksu

sisältyy ennakonpidätykseen

palkansaajat 1,53 %* (1,58 %)

yrittäjät 1,70 %* (1,64%)

etuudensaajat (eläke- ja etuustulo) 1,53 %* (1,45 %)

* Jos palkka- tai työtulon yhteismääärä vähintään 14 020 euroa.

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT

2 083 500 euron palkkasummaan asti:

työnantajan osuus 0,65% (0,80%)

työntekijän osuus 1,90% (1,60%)

yhteensä 2,55% (2,40%)

2 083 500 euroa ylittävältä osalta:

työnantajan osuus 2,60% (3,30%)

työntekijän osuus 1,90% (1,60%)

yhteensä 4,50% (4,90%)

TyEL-vakuutetun osaomistajan palkkasummasta:

työnantajan osuus 0,65% (0,80%)

työntekijän osuus 0,92% (0,70%)

yhteensä 1,57% (1,50%)

YEL-vakuuttamisvelvollisilta työttömyysvakuutusmaksua ei peritä.

VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET

Kilometrikorvaukset 2018​

Auto 0,42€/km, jota korotetaan:

0,07€/km perävaunun kuljettamisesta

0,11€/km asuntovaunun kuljettamisesta

0,21€/km taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamisesta

0,03€/km sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri

0,03€/km jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa

0,09€/km kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla (kyseisten kilometrien osalta)

0,03€/km lisähenkilöt, joiden kuljetus on työnantajan asiana (0,03€ kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden)

Moottorivene, enintään 50 hv 0,74€/km

Moottorivene, yli 50 hv 1,07€/km

Moottorikelkka 1,02€/km

Mönkijä 0,96€/km

Moottoripyörä 0,32€/km

Mopo 0,17€/km

Muu kulkuneuvo 0,10€/km

Päivärahat

Osapäiväraha (yli 6 tuntia) 19 €

Kokopäiväraha (yli 10 tuntia) 42 €

kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden:

-vähintään 2 tunnilla 19 €

-yli 6 tunnilla 42 €

Ateriakorvaus 10,50 €

Ateriakorvaus, 2 ruokailua 21,00 €

Ulkomaan päivärahat

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät löytyvät Verohallinnon päätöksestä (9 §).

Rakennusalan kulukorvaukset

Rakennusalan kulukorvaukset löytyvät tästä.

LUONTOISEDUT

Vuoden 2018 luontoisetujen laskentaperusteet löytyvät Verohallinnon päätöksestä.

bottom of page