top of page

Vuoden 2017 työeläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu ovat vahvistettu

Työeläkemaksu

Vuonna 2017 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,4 prosenttia palkasta.

Alle 53-vuotiaiden työntekijöiden eläkevakuutusmaksu on 6,15 prosenttia ja 53–62 vuotta täyttäneillä 7,65 prosenttia. Työnantajan keskimääräinen maksu on 17,95 prosenttia.

Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen perusprosentti ja yrittäjän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti on vuonna 2017 alle 53-vuotiailla 24,10 prosenttia ja 53–62 vuotta täyttäneillä 25,60 prosenttia.

Työttömyysvakuutusmaksu

Vuonna 2017 palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,60 prosenttia palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,80 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 059 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 3,30 prosenttia palkasta.

Yrityksen osaomistajan maksama palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,70 prosenttia palkasta ja osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,80 prosenttia palkasta.

Sairausvakuutusmaksu

Sairausvakuutusmaksun sairaanhoitomaksu vuonna 2017 on 0,00 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta. Verotettavista eläke- ja etuustuloista perittävä maksu on 1,45 prosenttia.

Palkansaajien sekä yrittäjien sairausvakuutusmaksun päivärahamaksu on 1,58 prosenttia palkasta tai työtulosta, jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä on vähintään 14 000 euroa. Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 000 euroa, päivärahamaksu on 0,00 prosenttia.

Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus on 0,06 prosenttia vuonna 2017.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu vuonna 2017 on 1,08 prosenttia palkoista.

bottom of page