top of page

Tärkeät luvut 2016

Palkkojen sivukulut

(Suluissa vuoden 2015 luvut)

TYEL

Työntekijän osuus alle 53 vuotias 5,7 % (5,7 %) yli 53 vuotias 7,2 % (7,2 %)

työnantajan osuus 18,0 % (18,0 %) TYEL maksu keskimäärin 24,0 % (24,0 %)

YEL Alle 53 vuotiaat 23,6 % (23,7 %) Yli 53 vuotiaat 25,1 % (25,2 %)

YEL-työtulo alaraja 7 557,18 €/v (7 502,14 €/v)

mahdollisuus työttömyysturvaan 12 420,00 €/v (12 325,56 €/v)

mahdollisuus osa-aikaeläkkeeseen 15 114,37 €/v (15 004,29 €/v)

yläraja 171 625,00 €/v (170 375,00 €/v) Ensimmäisen kerran yrittäjänä toimiva saa 22 % alennuksen YEL vakuutukseen ensimmäisen 48 kuukauden ajan.

Työttömyysvakuutusmaksut

Työntekijän osuus 1,15 % (0,65 %)

Osaomistajan osuus 0,46 % (0,24 %)

Työnantajan osuus 1,00 % (0,80 %) Työnantajan osuus palkkojen 2,044.500 € ylittävältä osalta 3,90 %

Ryhmähenkivakuutus

Vaihtelee yhtiöittäin, keskimäärin n 0,07 % (0,067 %)

Tapaturmavakuutus

Vaihtelee työn vaarallisuuden ja tapaturmien määrän mukaan. Vuoden 2016 alusta tapaturmavakuuttaminen on YEL-vakuutetuille vapaaehtoinen.

Sosiaaliturvamaksu

Sairausvakuutusmaksu 2016 2,12 % (2,08 %)

Verovapaat matkakustannusten korvaukset

yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19,00 € (18,00 €)

yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 40,00 € (40,00 €)

kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden:

- vähintään 2 tunnilla 19,00 € (18,00 €)

- yli 6 tunnilla 40,00 € (40,00 €)

Ateriakorvaus 10,00 € (10,00 €)

Km-korvaus 0,43 €/ km (0,44 €/ km)

Luontoisedut

Puhelinetu 20 €/ kk

Ravintoetu 6,30 €/ ateria kohden, jos kustannukset 6,30-10,20 €.

Vähäinen liiketoiminta

Arvonlisäverotuksessa vähäisen liiketoiminnan raja 10.000 € (8.500 €)

Verohuojennukseen oikeuttavan liikevaihdon yläraja 30.000 € (22.500 €)

bottom of page