top of page

Työnantajalla oikeus kysyä, tuleeko työntekijä perjantaina töihin – lue ohjeet perjantain varalle

Palkansaajajärjestöjen perjantaille suunnittelema poliittinen mielenilmaisu voi aiheuttaa työnantajille kysymyksiä, joihin tässä hieman helpotusta.

Kun työrauhahäiriöt koskevat ainoastaan hallituksen ilmoittamia toimenpiteitä, ne ovat työmarkkinajärjestelmämme mukaan laillisia niin sanottu poliittisia työtaisteluja ja jokainen, pois lukien virkasuhteessa olevat, voi niihin halutessaan osallistua.

• Työnantaja saa kuitenkin selvittää sen, kuka on osallistumassa tapahtumaan ja kuka on tulossa työhön.

• Tapahtumaan osallistuvalle ei tarvitse maksaa palkkaa.

Julkisen liikenteen häiriöt saattavat aiheuttaa sen, että työhaluisten työntekijöiden työnteko estyy. • Myöhästelyä tai tilapäistä poissaoloa ei voida pitää sellaisena työsopimuslaissa tarkoitettuna sopimusrikkomuksena tai töiden laiminlyöntinä, joka oikeuttaisi esim. työsopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen.

• Mielenilmaisusta aiheutuva julkisen liikenteen häiriö ei kuitenkaan oikeuta poissaoloon. Työntekijä on itse vastuussa työpaikalle saapumisestaan ja hänen on kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrittävä pääsemään työpaikalleen. Mahdollisista myöhästymisistä tai poissaoloista on ilmoitettava työpaikalle yrityksen noudattaman käytännön mukaisesti.

• Työnantajilla ei pääsääntöisesti ole palkanmaksuvelvollisuutta mahdollisen myöhästymisen tai poissaolon ajalta, ellei muuta sovita.

• Poissaolotilanteissa voidaan käyttää esimerkiksi työaikaliukumaa tai vuosilomajärjestelyjä.

Suositeltavaa on, että työnantaja ohjeistaa henkilöstö yllämainituista toimintatavoista etukäteen.

Lähde: Helsingin seudun kauppakamari


bottom of page