top of page

Työpaikkaselvitys on jatkossa työterveyshuollon korvaamisen edellytys

1.9.2015 astuu voimaan tiukennettu tilaajavastuulaki, jonka mukaan tilaajalla on velvoite varmistua siitä, että sopimuskumppani on järjestänyt työntekijöilleen työterveyshuollon.

Työnantaja voi saada työterveyshuollon korvauksia vain, jos työpaikalla on tehty työterveyshuollon perusselvitys.Työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset korvataan työnantajalle vuoden 2016 lopussa päättyvältä tilikaudelta vain, jos työpaikalla on tehty työterveyshuollon perusselvitys.

bottom of page