top of page

Tärkeät luvut 2015

Verovapaat kustannusten korvaukset:

Kokopäiväraha (yli 10 tuntia) 40,00€

Osapäiväraha (yli 6 tuntia) 18,00€

Ateriakorvaus 10,00€

Ateriakorvaus 2 ateriaa 20,00€

Kilometrikorvaus 0,44€

Työeläkevakuutusmaksut:

TyEL-maksu

TyEL, sopimustyönantaja 24,70%

TyEL, tilapäinen työnantaja 24,70%

Työntekijän osuus:

- alle 53 v 5,70%

- yli 53 v 7,20%

TyEL-ansion alaraja 57,10€/kk

YEL-maksu

YEL, alle 53 v 23,7%

YEL, yli 53 v 25,2%

YEL-työtulon alaraja 7 502,14€/v

YEL-työtulon yläraja 170 375€/v

YEL-työtulon vähimmäismäärä osa-aikaeläkkeen saamiseksi 15 004,29€/v

Työttömyysturva: oikeus Kelan peruspäivärahaan 12 325,56€/v

Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi 12 325,56€/v

MYEL-maksu

Maatalousyrittäjän MYEL-maksu, jos työtulo on alle 26 281,69€/v.

- alle 53 v 12,798%

- yli 53 v 13,608%

Sosiaaliturvamaksu:

Yrityksen työnantajan sotu-maksu 2,08%

Työttömyysvakuutusmaksu:

Työttömyysvakuutusmaksu 1,45%

Osaomistajan palkkasummasta 1,04%

YEL-vakuuttamisvelvollisilta ei peritä.

Työntekijän osuus 0,65%

Osaomistajan osuus 0,24%

Yhteisöveroprosentti 20%

bottom of page